• VROLIJK

 • de toekomst lacht ons toe...!
 • uitdagingen, mogelijkheden, oplossingen

 • fietstechniek

 • werken met de beste materialen

 • vaardigheden op doen

 • UITSTRALING

 • EEN GEMOTIVEERD TEAM!

 • gemotiveerde leerlingen!

Oost ter Hout

School voor Praktijkonderwijs

Oost ter Hout is een prachtig gelegen praktijkschool aan het Spaarne die vrij recent in 2014-15 is gerenoveerd. Wij zijn een zeer moderne school in een monumentaal pand. Oost ter Hout kenmerkt zich door structuur, orde, veiligheid, acceptatie, uitdaging en plezier. Uitgangspunt is het kind, dan de leerling en daarna pas de lesstof.

Wij werken volgens de principes van het competentiegericht leren. Dit houdt in dat we de vaardigheden aanleren die nodig zijn voor het uitoefenen van een beroep. Op deze manier gaan wij met de leerling op zoek naar zijn/haar sterke kanten en zoeken we samen een goede arbeidsplaats in de maatschappij of een vervolgopleiding.

Praktijkonderwijs bereidt de leerling voor op:

 • Werken: functies binnen de arbeidsmarkt op het gemiddelde niveau van assistent.
 • Wonen: zo goed als mogelijk zorgdragen voor jezelf en je directe omgeving.
 • Vrije tijd: het leren omgaan met en het zinvol leren besteden van deze tijd.
 • Burgerschap: het kunnen en willen deelnemen aan de samenleving.

Het uiteindelijke streven is erop gericht dat de leerlingen zich later zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij weten te redden. Het begeleiden naar werk is hierbij een belangrijk aspect.

Op onze website vindt u alle informatie over ons lesaanbod, schoolregels, stage, aanmelden, plusklas, nieuws, foto's en verdere informatie die onze school aangaat. Verder kunt u ook naar onze facebook pagina en twitter gaan en daar eventuele reacties achterlaten.

Mocht u interesse hebben voor een bezoekje aan onze school om te kijken of onze school geschikt is voor uw zoon, dochter, pupil of leerling dan kunt u ons bereiken door een mail te sturen of door een telefonische afspraak te maken.

Team Oost ter Hout

Nieuw aanzicht monument!

Op woensdag 1 juni zijn de laaste luiken geplaast van het project "Authentieke Luiken". Na ruim een jaar van plannen en overleg met Monumentenzorg Nederland, Dunamare afdeling huisvesting en uitvoerder PHWest is het project afgerond.

Wij als school zijn verguld dat het "karakteristieke monument" weer in zijn oude glorie is teruggebracht! Ook het plaatsen van rustieke lantaarns aan de gevel en de oprijlaan geven het geheel een nostalgische indruk weer van vroegere tijden!

Oost Ter Hout Open dagen 2022-2023

Op woensdag 26 oktober en woensdag 7 december staan de deuren van Praktijkschool Oost Ter Hout weer open voor leerlingen die het basisonderwijs verlaten. 

Kom gerust eens kijken, je bent van 13:00 tot 16:00 uur van harte welkom!

INLOGGEN SCHOOLMAIL VOOR MEDEWERKERS EN LEERLINGEN

INLOGGEN PROFIJT VOOR OUDERS EN LEERLINGEN

m

Schoolgids 2022-2023

Klik op de afbeelding om de schoolgids door te bladeren.

Klik hier om door de schoolgids 2022/2023 te bladeren

Profielkeuze

Klik op de afbeelding om de profielkeuze brochure door te bladeren.

Klik hier om door de profielkeuze Bovenbouw brochure 2022/2023 te bladeren

 SBB MBO Praktijkverklaring

Het is mogelijk om binnen Oost ter Hout een MBO Praktijkverklaring te behalen. Het is een landelijk erkend certificaat dat competenties binnen het stagebedrijf op MBO niveau weergeeft. Voorwaarde is wel dat de leerlingen vakinhoudelijk  bepaalde prestatie kunnen leveren en dat doen binnen een erkend leerbedrijf.                 SBB beeldmerk

Het afgelopen schooljaar hebben 45 leerlingen met zo’n MBO Praktijkverklaring de school verlaten. 

#

Oost ter Hout en de ESF subsidie! esf logo uitgebreid

Onze school neemt deel aan het Europese Subsidie Fonds. 

Deze subsidie wordt aangewend voor verdere versterking en aantrekkelijkheid van het eigen onderwijs.  Deze subsidie, bestemd voor leerlingen vanaf 15 jaar, is bedoeld om de leerlingen in een vroeg stadium ervaring op te laten doen met praktische vaardigheden. Het uiteindelijke resultaat moet zijn, dat schoolverlaters een soepele overgang maken van school naar een plek op de arbeidsmarkt.

Wij hebben ervoor gekozen subsidie aan te vragen voor verschillende thema’s die passen bij de visie van de school. Zo zijn er binnen de school verschillende activiteiten waarbij de leerling arbeidsvaardigheden kunnen oefenen binnen de profielen:

 • Bouwen en Wonen
 • Natuur en Groen
 • Zorg en Welzijn
 • Verkoop en Vormgeving
 • Horeca en Voeding
 • Sport en Voeding

Aan deze profielen is een certificaat of een diploma verbonden indien dit tot de mogelijkheden van de leerling behoort. Verder worden er buitenschoolse activiteiten georganiseerd gericht op burgerschap en vrijetijdsbesteding, in het kader van het curriculum Praktijkonderwijs.

| INFORMATIE OVER AANMELDEN SCHOOLJAAR
2022-2023

Aanmelden

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Via deze link vindt u alle informatie om uw zoon, dochter en/of pupil aan te melden voor een afspraak voor het nieuwe schooljaar 2022-2023. Ook kunt u een bezoek aan onze school brengen om een indruk te krijgen.  

+++++++++

Aanmelden zij-instromers

In sommige jaargroepen op Oost ter Hout is plaats voor leerlingen die afkomstig zijn van een andere school voor voortgezet onderwijs. Dit geldt echter niet voor alle jaargroepen. Mocht u informatie willen over eventueel beschikbare plaatsen, neemt u dan contact op met onze school.

+++++++++

 

keurmerk 1GEZONDE SCHOOL

Onze school heeft dit vignet behaald omdat we op een open en veilige manier praten met onze leerlingen over relaties en seksualiteit.  Zie het hele artikel onder nieuws in de bovenste balk.

5 oktober.

Eric Coolen signeert zijn nieuwe aangepaste tekening.

Het monument is afgelopen schooljaar voorzien van authentieke luiken zoals 100 jaar geleden. Uiteraard moest Eric zijn illustratie ook daardoor aanpassen en zo geschiede!

IMG 0081

Lees het hele artikel onder "nieuws" op pagina 3.

NIEUWS

Gymzaal in een nieuw verfjasje!

Nadat in 2021 het monument is geschilderd was de gymzaal aan de beurt. De gymzaal werd vakkundig ontdaan van alle aangroei en daarna gereinigd onder hoge druk. Daarna werd een primer aangebracht en konden de schilders de muren gaan sausen. Na het sauswerk was het houtwerk aan de beurt en werden er nog wat kleine aanpassingen gedaan. De gymzaal heeft nu dezelfde kleuren als het monument en dat maakt het één geheel qua uitstraling. Met dank aan de Fa. M. Schoonakker, schilders!

In de browser onder nieuws kunt u al onze artikelen lezen!

©2022 Oost ter Hout Praktijkschool | Webdesign: MitZ.nl