Skip to main content

Stage visie en missie

Visie

De stage van Oost ter Hout moet passen in het kader van brede talentontwikkeling. De stage is voor leerlingen een krachtige leeromgeving. Het is één van de belangrijkste pijlers waarop het Praktijkonderwijs rust. Stage moet uitdagend zijn maar vooral ook veilig. Omdat wij een beroep doen op de intrinsieke motivatie van de stagiair, gaat deze met plezier naar stage. Hierdoor laat de stagiair zien waar hij/zij talentvol in is. De stage heeft een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van zelfvertrouwen. Stage is maatwerk en dient nauwkeurig te worden afgestemd aan de hand van de criteria mate van begeleiding, mate van structuur en mate van bescherming. Het stagebeleid van Oost ter Hout is dynamisch en speelt steeds in op de maatschappelijke en economische ontwikkelingen

Missie

De stage heeft als missie het tot stand brengen van een geleidelijke overgang van school naar werksituaties ofwel een kennismaking met en een gewenning aan arbeid. De stage wordt gedurende de schoolloopbaan van de leerling steeds meer toegesneden op de praktische mogelijkheden en verdere ontplooiing van elke individuele leerling, door in een echte werksituatie een juiste werkhouding te ontwikkelen en werkervaring op te doen om zodoende vakbekwaam te kunnen worden. Dit zal plaatsvinden in een veilige omgeving waar de leerling zichzelf kan zijn en zelfvertrouwen ontwikkelt. Sommige leerlingen slagen er in door middel van de stage uit te stromen naar een betaalde baan. Een aantal leerlingen zal uitstromen naar een vervolgopleiding van het MBO. Goede stage-ervaringen zijn een goede voorbereiding op het MBO.