Skip to main content

Vaktheorie

De leerling maakt kennis met de theorie van op verschillende vakgebieden zoals techniek, textiel, zorg en welzijn en houtbewerking. Deze beknopte theoretische leerstof wordt in blokken aangeboden.

Het doel is om de leerlingen de opgedane kennis zoals veiligheid, meten, wegen en materiaalkennis toe te laten passen in de praktijklessen. Daarnaast houden de leerlingen in de praktijklessen meer tijd over om aan hun werkstuk te werken en is er in het AVO-lokaal meer rust om deze theorie eigen te maken.