Plusklas

PLUSKLAS

In het kader van het "Passend Onderwijs" hebben wij een concept neergezet voor leerlingen die extra leerondersteuning nodig hebben zowel praktisch, sociaal emotioneel als didactisch. In het schooljaar 2015-2016 zijn wij daarmee begonnen en sindsdien hebben de plusklassen extra ondersteuning en minder leswisselingen. 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 zullen alleen leerjaar één, twee en drie een Plusklas hebben. De leerlingen van de Plusklas kiezen in de derde klas, net zoals de andere derdejaars, een eigen profiel. Op deze manier kunnen Plusklasleerlingen ook toewerken naar een passende uitstroom. Tijdens OPP-gesprekken overleggen de mentor en de ouder(s)/verzorger over de voortgang van de leerling. Indien alle partijen overtuigd zijn dat de leerling de stap naar de reguliere klas kan maken, zal dat gebeuren.

De leerlingen krijgen, net als in de overige klassen, op hun eigen niveau les. Kunnen ze meer aan, dan bieden we meer aan. Is een stapje terug nodig dan wordt dit in overleg gerealiseerd. Wat anders gaat is dat de leerlingen iedere ochtend starten bij hun eigen mentor en ook de theorievakken van hun eigen mentor onderwezen krijgen. Dit zorgt voor veel rust en duidelijkheid bij de leerlingen. Ook kan de mentor nog beter ondersteunen als een leerling extra begeleiding nodig heeft bij een bepaald vak. De leerlingen zitten van 8:15 uur tot 10:20 uur bij hun eigen mentor in de klas en volgen iedere ochtend dat zij op school zijn theorievakken. Vanaf 10:40 uur zullen zij de praktijkvakken volgen.

Sommige leerlingen met een plus profiel lopen groepsstage, 1 tot 2 dagen in de week. Maar niet voor iedereen is dit nodig. Sommige leerlingen lopen een meer zelfstandige- stage of hebben gedeeltelijk groepsstage en gedeeltelijk een zelfstandige-stage. De leerlingen in de groepsstage worden begeleidt door een ambulante begeleider.

©2020 Oost ter Hout Praktijkschool | Webdesign: MitZ.nl