Skip to main content

Cameraprotocol

camera protocol

Bekijken van beelden:

 In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de geplaatste camera’s, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal. Met het plaatsen van camera’s willen wij de gebouwen en pleinen van de scholen aangesloten bij de Dunamare onderwijsgroep beschermen. De afspraken met betrekking tot het gebruik van camera’s zijn de volgende:

Informatie:

Op de entrees van het schoolgebouw en de directe omgeving zijn camera’s gericht. Dit wordt kenbaar gemaakt met een symbool op het schoolgebouw (wettelijke meldingsplicht).
Zichtbaarheid camera’s De camera’s zijn zichtbaar opgehangen, er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s. Het doel van cameraobservatie.
24 - uurs observatie in verband met ongeoorloofd toegang tot en vernieling van schoolgebouwen en schoolpleinen .
Herkenning of identificatie van personen die bij gebeurtenissen betrokken zijn geweest.
Bevorderen van het gevoel van veiligheid.
Preventie van onwenselijk gedrag.

Bewaartermijn beelden:

De camerabeelden worden maximaal 25 dagen bewaard, indien er in de periode geen incidenten hebben plaats gevonden of zijn gemeld bij de directie.
Beelden van een incident worden tot uiterlijk het moment waarop dit incident is afgehandeld bewaard, maar niet langer dan 4 weken na afhandeling incident. (wettelijke termijn).
Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. De wettelijke termijn van vier weken is dan niet van toepassing.
Incidenten die het bewaren van beelden noodzakelijk maken worden geregistreerd en gedocumenteerd in een logboek. Als beelden van een incident worden bekeken, wordt daarvan melding gemaakt in een logboek. Het logboek wordt beheerd door de schooldirectie.

Toestemming voor het bekijken van de opgeslagen camerabeelden kan alleen gegeven worden door de school directie aan teamleden en politie.
Camerabeelden die een incident registeren dat aangifte bij de politie noodzakelijk maakt, kunnen desgevraagd door de politie gevorderd worden.