Skip to main content

SBB De- Praktijkverklaring

De- Praktijkverklaring op Oost ter Hout

Niet alle leerlingen uit het praktijkonderwijs zijn in staat om een startkwalificatie (niveau 2 diploma) te halen op mbo-niveau. Opleiden voor werkprocessen, ‘dit zijn onderdelen van het praktijkgedeelte van een mbo-diploma’, is zeer waardevol voor het verbeteren van het toekomstperspectief van de leerling. Een leerling ontvangt hiervoor een Praktijkverklaring. De Praktijkverklaring wordt ondersteund door alle branche organisaties uit het bedrijfsleven.
Met de aanpak draagt Oost ter Hout in samenwerking met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) eraan bij, dat onze leerlingen kansen en mogelijkheden krijgen om zich in te zetten op de arbeidsmarkt. De aanpak is gebaseerd op de systematiek uit het mbo van leren in de praktijk, een systeem dat al bijna een eeuw in de onderwijswetgeving is verankerd. Deze aanpak wordt landelijk door SBB vanuit de overheid ondersteund, voor alle (aankomend) werknemers die (nog) niet in staat zijn om een startkwalificatie te halen.

 • De belangrijkste doelstellingen van de Praktijkverklaring zijn:
  • Efficiënte en effectieve route van onderwijs naar de arbeidsmarkt
  • Meer economisch zelfstandige jongeren, minder uitkeringen
  • Extra mogelijkheid voor bedrijven om jongeren te werven
  • Betere positie van deze jongeren in de maatschappij
 • De belangrijkste kenmerken zijn:
  • Oriëntatie op beroep en loopbaan d.m.v. de stage
  • Opleidingstraject op maat op stage en op school
  • Leren in een bedrijf, met behulp van individuele leerroutes
  • Afsluiten met een Praktijkverklaring

De Praktijkverklaring is een landelijk erkend certificaat en is van grote waarde als je later gaat solliciteren. Er staat letterlijk beschreven welke vaardigheden een leerling beheerst in de praktijk. Het vergroot voor de leerling zijn kansen op de arbeidsmarkt. Ook kan het helpen als je wil doorstromen naar het mbo als de leerling na Oost ter Hout een volledig mbo-diploma wil halen. 

Een leerling van Oost ter Hout kan in klas drie al opgaan voor de Praktijkverklaring. Dit wordt individueel afgestemd door de stagedocenten met de leermeester van het erkende leerbedrijf. In alle leerjaren wordt er per stage beoordeeld, of een leerling op kan gaan voor de Praktijkverklaring.

 • Voorwaarden zijn:
  • Een leerling beheerst de basis arbeidsvaardigheden, dit wordt beoordeeld d.m.v. de Competentiemeter in het leerlingvolgsysteem in Profijt.
  • Het leerbedrijf is erkend of is bereid erkend te worden door  SBB.
  • De leerling loopt succesvol stage en beheerst de werkprocessen die op de Praktijkverklaring staan volledig.
  • De leerling voldoet aan de minimaal gestelde tijdsduur van de stage.