Skip to main content

Geschiedenis

Oost ter Hout is gelegen op een unieke plek langs de rivier het Spaarne en op een van de mooiste locaties van Haarlem, namelijk “De Haarlemmerhout”. De rustieke hofstede werd omstreeks 1632 gesticht door de Amsterdamse burgemeester *Jan Corneliszoon Geelvinck (1579 - 1651), wat hij als buitenverblijf gebruikte. Dit geeft aan dat het huidige pand van de school wat op de lijst van monumentenzorg staat, 388 jaar oud is.

Na diverse eigenaren gehad te hebben, werd het pand in 1948 een school en wel het Coornhert Lyceum.  Na het vertrek van het Coornhert Lyceum hebben een aantal andere scholen gebruik gemaakt van de locatie, waarna de Praktijkschool Oost ter Hout  in 1978 haar  intrek nam.

*  Jan Cornelisz. Geelvinck - Wikipedia

 

In 1970 gaf het Ministerie van Onderwijs toestemming om een Praktijkschool voor jongens te beginnen in Haarlem. Een jaar later volgde de oprichting van een Praktijkschool voor meisjes. Beide zelfstandige scholen fuseerden in 1978 en de nieuwe school kreeg de naam Oost ter Hout, school voor praktische vorming. Het schoolterrein is groot, groen en biedt voldoende ruimte aan de leerlingen. De school heeft een regionaal karakter. De leerlingen zijn niet alleen afkomstig uit Haarlem, maar ook uit andere regio’s en plaatsen (Bollenstreek, Haarlemmermeer, Amsterdam etc.).

Bijzondere data over het ontstaan en gebruik van “Buitenplaats Oosterhout”

De rustieke hofstede Oosterhout werd omstreeks 1632 gesticht door de burgemeester van Amsterdam Jan Corneliszoon Geelvinck (1579 - 1651).

1722 - 1734

Oosterhout wordt voor f 11.750,- carolusguldens overgedragen door de ervan van Geelvinck aan David Mattheus de Neufville, eigenaar van de aangrenzende hofstede “Spaarenhout”. (onze huidige buren)

1734 – 1735

Reynaldus van der Linden kort eigenaar

1735

Francois Lestevenon kocht voor f 11.000,- Oosterhout van de erven van der Linden

1767

Jan Clifford bankier en schepen van Amsterdam kocht de buitenplaats voor f 29.800,-

1773

Jacob Feitama Willemsz eigenaar voor de som van f 30.600,-

1803

Marcus Broen Marcellusz eigenaar voor de som van f 30.250,-

1851

C. M baronesse van Hangest d’Yvoy eigenaresse

1875

W.J.E. Smissaert eigenaar

1880

Eliza de Wit eigenaar voor de som van f 40.000,-

1886

Wilhelm Cnoop Koopmans eigenaar voor de som van f 25.000,- (Dochter Louise Catharina getrouwd met de beroemde dichter Herman Gorter verbleven vaak op de Oosterhout. Hier heeft Gorter veel inspiratie opgedaan voor zijn gedichten)

1897

P. Vermeulen landbouwer te Loon op Zand eigenaar voor de som van f 35.000,-

1899

R.A.M Grippeling eigenaar voor de som van f 45.200,-

1923

Paul Cassirer, getrouwd met de bekende toneelspeelster Tilla Durieux, werd eigenaar voor de som van f 75.000,-

1942

Door de vordering van de Duitsers van hun schoolgebouw werd het eerste Christelijke Lyceum hier gevestigd en bleef daar tot eind 1945

1947

Lokalen rondom het monument aangebouwd

1948

Start van het Coornhert Lyceum alwaar de school uit 1955 vertrok om naar een nieuw gebouw te gaan op de Lyceumlaan te Haarlem

1955

Karel van Mander Lyceum die later na een fusie met het Lourens Costerlyceum (voorheen H.B.S.-A en B) en de Ketelaar MULO het Spaarne Lyceum werd.

1978

Oprichting van “Oost ter Hout, school voor praktische vorming” na fusie tussen de jongens en meisjes praktijkschool.

2014 - 2015

Grootschalige verbouwing en nieuwbouw van de school 

2017

Plaatsen van zonnepanelen

2020

Realisatie fitnessruimte in gymzaal

2020

Ombouwen oude verlichting naar duurzame LED verlichting

2022

Monument voorzien van rustieke/authentieke luiken

Gymzaal geschilderd in dezelfde kleurstelling als het monument waardoor het hele complex een zelfde uitstraling heeft

Update MvO 01/23