Skip to main content

Burgerschap

Bij Burgerschap bespreken de leerlingen diverse onderwerpen waarmee zij te maken kunnen krijgen in de maatschappij. Het is hierbij van belang dat zij onder andere leren om een eigen mening te vormen, groepsdruk te herkennen en daarmee weten om te gaan en eigen keuzes te maken. Gewapend met de kennis en ervaring die de leerlingen opdoen tijdens de lessen Burgerschap hopen we hen te kunnen helpen in het zelf sturing geven aan hun privé leven en hun professionele loopbaan. In de bovenbouw wordt er ook aandacht besteed aan de stages en alles wat daarbij komt kijken. Zo volgen ze ook een sollicitatietraining. Ook leren de leerlingen om te gaan met de digitale overheid.

Om de burgerschapslessen nog betekenisvoller te maken, worden er in de verschillende jaargroepen gastlessen en/of workshops gegeven van bijv. Moneystart en KIKID.