Skip to main content

Groenvoorziening

Schoffelen, harken, spitten, maaien, straten...........

Groenvoorziening op Oost ter Hout.

Schoffelen, harken, vegen, spitten, grasmaaien…..

Bij het vak Groen leer je in de eerste klas alle basisvaardigheden om een tuin te onderhouden. Je gaat lekker veel in onze eigen tuin aan het werk. Nagenoeg alle werkzaamheden doen we met “het handje” (schoffelen, harken, spitten, vegen, grasmaaien). Tussendoor ga je nog op excursie naar een tuincentrum en een bloembollenbedrijf.

Tijdens de wintermaanden wordt er aandacht besteed aan dierenverzorging. Wat komt er allemaal bij kijken als je een huisdier wilt hebben.

In het voorjaar help je mee met het aanleggen en onderhouden van de moestuin. In onze keuken wordt graag met onze zelfgeteelde producten gekookt.
Duurzaamheid en respect voor de natuur komt zeer regelmatig aan bod. Na het eerste jaar heb je een goed beeld van wat het vak Groen inhoudt en kun je in het tweede jaar het vak kiezen.

Machines
In de 2e klas wordt gestart met het werken met mechanische gereedschappen (o.a. de bladblazer en de motorgrasmaaier) en de daarbij horende veiligheidsaspecten. Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM’s) zijn erg belangrijk.
Je leert in het tweede jaar o.a. systematisch maaien, lijnen uitzetten, palen plaatsen, straten, en de basis van het snoeien. Doorzetten en collegiaal werken wordt zeker van je gevraagd.

In het 3e jaar kies je echt voor het Groenprofiel. Een beetje regen of kou kun je echt wel hebben.
De lessen zijn steeds meer gericht op Hovenierswerk. Het herkennen van en de juiste naam van een plant of boom is daar een onderdeel van.
Je leert veilig te werken met de bos -en zitmaaier en je leert steeds meer over o.a. het planten, straten, snoeien, schutting plaatsen. In dit jaar kun je het bladblaascertificaat behalen.

Tuinaanleg
Als je de lessen Groen in het vierde jaar volgt kun je de certificaten voor gemotoriseerd maaien en bosmaaien behalen. Zeer belangrijk als je later echt in het Groen wil gaan werken of nog verder wil leren in het MBO Groen.
Je gaat steeds meer opdrachten krijgen die met tuinaanleg te maken hebben.
Het straten wordt steeds professioneler. Werken met waterpas, stenenknipper en een trilplaat gaat je steeds makkelijker af.
Je leert ook de basis van het motorkettingzagen met alle belangrijke veiligheidseisen.

Kortom: Houd je van natuur, collegiaal aanpakken, lekker buiten werken en doorzetten dan is werken in het Groen echt iets voor jou.