Winkelpraktijk

Stageplekken in winkels

Omdat veel leerlingen stageplekken hebben in winkels is winkelpraktijk een noodzakelijk vak geworden op onze school. Via een basisprogramma worden leerlingen voorbereid op een eventuele stageplek in een winkel. Op deze manier willen wij tegemoet komen aan de groeiende behoefte van stageplekken in winkels, gezien het feit dat er veel mogelijkheden tot arbeid liggen.

De leerlingen van de tweede klas zullen gedurende het hele schooljaar twee uur per week het vak winkelpraktijk krijgen. In dit jaar wordt er begonnen met de lesmethode Kiem. * Deze methode bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Deze lessen worden in een speciaal ingericht lokaal gegeven. Dit lokaal bestaat uit een gedeelte waar de theorie besproken kan worden en uit een deel waar de praktijkopdrachten uitgevoerd kunnen worden.

""De lesmethode Kiem is een methode die bestemd is voor het praktijkonderwijs. De methode is ontwikkeld in samenspraak met het werkveld, Kenniscentrum Handel en KPC Groep. Hierdoor bereidt deze methode de leerlingen uiteindelijk voor op het examen Winkelmedewerker van Kenniscentrum Handel.""

Derde, vierde en vijfde jaar: "Winkelpraktijk" keuzevak

In het derde, vierde en vijfde leerjaar is het vak winkelpraktijk op Oost ter Hout een keuzevak. Leerlingen die interesse hebben om een beroep in deze richting te vinden of een vervolgopleiding in deze branche te gaan volgen, krijgen naast een passende stageplek 2 uur winkelpraktijk. Zij gebruiken een vervolg op de lesmethode Kiem waar zij in het tweede leerjaar mee zijn begonnen. In het boek zullen de leerlingen nu ook opdrachten tegenkomen die ze op hun stageplek moeten gaan uitvoeren.

Door de lesopbouw en het gebruik van de lesmethode Kiem zijn wij ervan overtuigd dat wij leerlingen op een goede manier kunnen voorbereiden op en kunnen begeleiden tijdens hun stage. De leerlingen die uitstromen naar een vervolgopleiding in de richting van de winkelpraktijk hebben gedurende drie jaar lessen gevolgd die aansluiten bij hun vervolgopleiding. De leerlingen die uitstromen naar werk in deze branche hebben op Oost ter Hout een gedegen voorbereiding op dit werk gehad en zullen derhalve beslagen ten ijs komen. Dit zal voor zowel de leerling als de werkgever een prettige wetenschap zijn.

 

 

Buitenopdrachten en excursies behoren ook tot de aktiviteiten binnen het vak winkelpraktijk.

"De praktijk is de leermeester van alle dingen"

Julius Ceasar 

100 v.Chr - 44 v.Chr

©2022 Oost ter Hout Praktijkschool | Webdesign: MitZ.nl